Kontakt

Adresa:
PALACKÉHO DĚDINA, z. s.

Hodslavice 554

742 71 Hodslavice

IČO: 17716977

E-mail:

spolek@palackehodedina.cz


Zakladatelé spolku:


  • Jan Kudělka Pepánek
  • Dagmar Kudělková Pepánková
  • Pavel Hromádka Šejba
  • Lenka Šíchová z Pilečkova domu


Čestní členové spolku s právem radit:

  • Václav Macháček - Rieger ze zámku Maleč
  • 31 lidí z Hodslavic

Palackého dědina, z. s. je spolek zapsaný dne 11. 11. 2022 do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě,  spisová značka L 20470

Hlavní činnost spolku: Zapojení se do plánování a činnosti obce Hodslavice, které mohou mít dopad na rozvoj obce, kulturní a historické hodnoty v obci a udržování odkazu Františka Palackého

Přijímáme čestné členy s právem radit

Pokud chcete podpořit činnost spolku Palackého dědina a stát se čestnými členy s právem radit, dejte nám vědět prosím e-mailem s uvedením Vašeho jména, příjmení a bydliště. Vedeme seznam členů, který nezveřejňujeme.