O nás

O nás

Spolek Palackého dědina

Dědina není město, dědina je dědina. Dědina má svůj venkovský půvab a rázovitý charakter spojený s krajinou a lidmi. A Palackého dědina má o charakter navíc. Chráníme a rozvíjíme to, co máme rádi a kde žijeme.

Vážíme si dědictví našich předků a podporujeme rozvoj Hodslavic, který přistupuje ke kulturně-historickým hodnotám dědiny ohleduplně a s citem. Záleží nám na kulturních památkách i jejich okolí, jsou o to cennější, že jsou spojeny s životem Františka Palackého. Podporujeme dobré vztahy v dědině komunikací, kulturními a zájmovými akcemi, hájíme práva nás občanů a záleží nám na čestném a řádném hospodaření obce.

Zapojujeme se do plánování a činnosti obce Hodslavice, které mohou mít dopad na rozvoj obce, její kulturní a historické hodnoty a udržování odkazu Františka Palackého.


Jak vypadá Palackého dědina?

Je plná venkovského půvabu, který stojí za to chránit, podporovat a rozšiřovat na další místa u nás


I takto vypadá Palackého dědina

Problémy, které je třeba řešit:   vybydlené budovy v havarijním stavu  přímo v centru obce, extrémně frekventovaná vozovka, s tím související problém bezpečnosti a také vysídlování domů kolem cesty a jejich často neutěšený stav, havarijní stav povrchů a nevhodná dlažba, ošklivý mobiliář pro lidi - odpadkové koše, lavičky a zastávky, nadměrné množství kontejnerů na nevhodných místech, opravy cenných historických domů jako paneláky, aj.