Bez cenzury

11/2022:  Vedení obce (starosta a místostarosta) Honzovi Kudělkovi Pepánkovi odmítlo otisknout v Hodslavském zpravodaji článek o jeho petici, přestože byl slušný. Honza si na otištění článku trval, Hodslavský zpravodaj je obecní časopis financovaný z našich obecních peněz a každý občan má právo uveřejnit zde svůj názor, ikdyž může být odlišný od vítězné koalice. O jeho uveřejnění nakonec muselo rozhodnout emailem zastupitelstvo obce. Pro připomínku této nemilé události, nepatřící do demokratické společnosti, vznikl blog Bez cenzury. Památný článek si můžete přečíst níže a sami posoudit, zda byl "závadný". Jmenuje se "Petice a Pepánkův pohled na věc".Zdá se nám to nebo se to opravdu děje? Paní starostka balancuje se slovy a tím se překrucují závazná rozhodnutí občanů z dotazníkového šetření posvěcená rozhodnutím zastupitelstva. Paní starostka dává signály, že i nadále usiluje o zbourání zídky. Rozhodlo se jasně, že zídka zůstane zachována. Tečka. Nerozhodlo se, že zůstane zachována jen z části,...

Několikrát se mi v posledních dnech stalo, že mě zastavil někdo z Hodslavjanů s otázkou, jak je to s tím mým jménem a poděkováním na studii od Objektor architekti. A když mi Objektor děkoval za spolupráci, tak to asi znamená, že se mi tehdy ta studie líbila a proč se mi to dnes najednou vlastně nelíbí? Chápu to, že se...

Dovoluji si reagovat na článek místostarosty Ing. Jana Kudělky v Hodslavském zpravodaji 11/2022 nazvaném "Pár slov k územní studii", a to doplněním informací získaných z usnesení rady a zastupitelstva obce a získaných podkladů na základě žádosti o informace přímo na obci (cesta: hodslavice.cz, obecní úřad, informace podle zák.č. 106/1999Sb. a dále...

Síla mandátu

12.11.2022

Jak skončily v naší obci komunální volby a kdo má kolik hlasů, jsme si všichni nastudovali, to asi není třeba více rozebírat. Ani to, že volby ukázaly zřetelně, co si voliči přejí. Chtěla bych jen napsat pár slov k diskusi, která vznikla na ustanovujícím Zastupitelstvu obce dne 20.10.2022, kde se mi nezdály v pořádku některá vyjádření čerstvě...

Jako autor petice, kterou, věřím, mnozí z vás za poslední dny zaregistrovali, bych rád veřejně přidal několik postřehů a vysvětlení, proč jsem se k učiněnému kroku odhodlal. Píšu jako běžný občan, který nechodí na jednání zastupitelstva, aktivně si nevyhledává podrobné informace o vývoji a stavu různých procesů odehrávajících se mimo dosah běžných...