Co se děje s naším "Placem"?

02.12.2023

Zase se něco děje, a cítíme jako povinnost dát Vám to vědět. Jako členové kulturní a investiční komise obce máme alespoň částečně možnost být při plánech a záměrech vedení obce, hlavně co se týče investic a především rekonstrukce Placu. Po delší době Vám tedy přinášíme informace o dalším vývoji situace ohledně rekonstrukce centra obce.

S Vaší velkou podporou se podařilo vybojovat pro lidi v Hodslavicích možnost vyjádřit se v dotazníku alespoň k zastávce na Placu a k zídce. Bohužel, i přes naši snahu na schůzi, kde se dotazník vytvářel, se tehdy pod tlakem starostky zastupitelstvo vyhnulo podle našeho mínění hlavní a nejdůležitější otázce - takže dotazník nakonec vypadal tak, jak vypadal. Ta hlavní otázka podle našeho názoru spočívá v tom, jestli lidé v Hodslavicích chtějí razantní opravu Placu, nebo raději citlivou rekonstrukci, a případně aby vzhled a styl Placu byl zachován a Plac se pouze citlivě opravil.

Na to se vedení obce bohužel nechtělo svých voličů pro jistotu ptát. Jejich cíl byl totiž stále stejný - prosadit ÚS3.

I tak dotazník přinesl velké překvapení a velký výsledek - zodpovědělo ho víc lidí, než bylo u voleb a pro zachování zídky se vyslovilo 441 lidí ze 723 zúčastněných. Ještě jasnější byl výsledek v otázce autobusové zastávky na Placu - proti ní bylo více než 500 hlasů.

Ale tenhle příběh všichni dobře znáte.

A co bylo dál ?

Zdálo se, že je hotovo a věci jsou jasně dané. Bohužel, ne tak docela.

V červenci obec podala výzvu k vypracování návrhu na PD pro rekonstrukci Placu, která obsahovala jako podmínku právě podnět občanů z dotazníku, že zídka zůstane zachována a zastávka z Placu pryč. Všechno se zdálo být v pořádku, ale během léta nikdo z oslovených architektů nepodal nabídku.

Podle informací podaných místostarostou byly osloveny 4 subjekty. Proč nikdo z nich neprojevil zájem podat návrh není jasné. Důvodů je jistě víc. V souvislosti s tím si naše obecní rada našla řešení, které by jí umožnilo ignorovat výsledek dotazníku a jako hlavní argument je teď na scéně vyjádření památkářů (posíláme v příloze), které je k dispozici už od začátku jara, ale až doteď se jím investiční komise významně nezabývala.

Rada obce dne 16.11.2023 schvaluje toto nové vypsání veřejné zakázky a svůj návrh předkládá zastupitelům ke schválení na zastupitelské schůzi v pondělí 4.12.2023. Z usnesení jednoznačně nevyplývá, čeho se upravené zadání týká. Zjistíte to ve chvíli, kdy si otevřete podklady pro zastupitelstvo, které jsou již občanům k dispozici: https://uzob.cz/zasedani/zobrazit-podklady/224-hodslavice/33

Jednoduše je z podmínek "vymazána" podmínka schválená zastupitelstvem "kamenná zídka bude zachována" a tato podmínka je "nahrazena" zněním "kamenná zídka bude řešena dle vyjádření NPÚ."

Z toho důvodu jsme vytvořili PROHLÁŠENÍ zastupitelům které jim doručíme na jejich e-mailové adresy během víkendu a Vám, našim čestným členům jej také předkládáme v příloze tohoto e-mailu zároveň s konzultačním vyjádřením Národního památkového ústavu o který se Rada obce opírá.Jak se naší zastupitelé (zástupci nás občanů) rozhodnou, si můžete přijít sami vyslechnout přímo na schůzi zastupitelstva v pondělí 4.12.2023 v 18 hod. v klubovně obecního úřadu.

Přijďte také, budeme moc rádi, když tam za náš Plac nebudeme sedět sami.

Děkujeme Vám,

Pavel Hromádka, Honza Kudělka, Dagmar Kudělková, Lenka Šíchová

zakladatelé spolku Palackého dědina

Prohlášení zastupitelům

Vážení zastupitelé,

považujeme za nutné vyjádřit se ke kroku Rady obce, která Vám předkládá k rozhodnutí změnu zadání Výzvy k podání nabídky na projektovou dokumentaci pro centrum obce. Rada obce tak činí z důvodu, že se k aktuální Výzvě nikdo z architektů nepřihlásil a hledá řešení ve změně zadávacích podmínek. Schválením tohoto návrhu má být ze zadání Výzvy odstraněn požadavek občanů zachovat kamennou zídku. Požadavek občanů vychází z dotazníku, který jste se jako zastupitelstvo rozhodli respektovat stejně, jako by šlo o referendum. Výsledky dotazníku jsou jednoznačné a 441 hlasujících ze 723 chce zídku zachovat. Věříme, že jako volení zástupci občanů respektujete vůli občanů, kterou v dotaznících jasně a písemně projevili a nebude se na tom nic měnit. Z počtu odevzdaných dotazníků vyplývá, že komunita naší obce má o Plac enormní  zájem. Je to jasně patrné, pokud to porovnáme s nedávným dotazníkovým šetřením ohledně Jednoty, kdy projevilo zájem o její rekonstrukci a dotazníky výrazně méně občanů - zhruba 6x méně.

Považujeme za opětovné obcházení občanů, pokud by obec podala výzvu k podání nabídky, která obsahuje zadání v rozporu s výsledky dotazníku. Nepřihlášení architektů k výzvě je situace, která není neobvyklá, dá se řešit různě a neměla by být záminkou k vytváření dojmu, že jediným možným řešením situace je nerespektovat vyjádření svých občanů. 

Na jednání investiční komise dochází bohužel opakovaně ze strany rady obce i některých členů investiční komise ke zpochybňování dotazníku a jeho výsledků. Máme za to, že pokud se takové zpochybňování bude dále prohlubovat a dojde ke schválení tohoto návrhu, vyvolá to v obci další oprávněnou vlnu nevole. Bude to vnímáno jako podraz na lidi... Je to přesný opak projektů zpracovaných v souladu s komunitou, jak je doporučováno a je jedním z kritérií pro získání dotace.

Připomínáme, že vyjádření NPˇU nemá statut závazného stanoviska a není pro naši obec závazné. Je to volné konzultační vyjádření, nad kterým lze s památkáři diskutovat a využít jejich odbornost v oblasti památkové péče pro nalezení uspokojivého řešení pro všechny strany. Ani v tomto vyjádření není jednoznačně řečeno, že zídku nelze zachovat, nebo že je nutno ji odstranit, ani není řečeno, že odstranění zídky je jediné možné řešení. Naopak, památkáři v něm kritizují městský ráz studie US3 a především upozorňují na to, že je třeba si položit základní otázku, zda je vhodná razantní rekonstrukce centra či umírněná varianta. Vzhledem k významným památkovým hodnotám, které v obci máme a osobnosti Palackého mají Hodslavice nadregionální význam a rekonstrukce historického centra si zaslouží důkladnou přípravu a úsilí. 

Ve zprávě NPÚ apelují na obec, aby si nechala zpracovat variantní řešení jak na umírněnou opravu, tak na razantnější rekonstrukci. Bylo by zajímavé a užitečné vidět tyto dvě varianty ve vizualizacích a mít je obě zkalkulované v nákladech, abychom si je mohli porovnat.

Za Palackého dědinu, z.s.

Pavel Hromádka             Lenka Šíchová              Jan Kudělka                  Dagmar Kudělková


Přílohy: