Děkujeme

24.11.2022

DĚKUJEME, že jste přišli v pondělí 21.11.2022 na projednání o rekonstrukci centra v tak hojném počtu. Potvrdili jsme všichni tou hojnou účastí, že není pravda, že Hodslavjani nemají o věci v obci zájem a nemají názor. Když jim o něco jde a pozvánky jsou kvalitně vyvěšeny, přijdou a naplní celý sál. Děkujeme za každý názor, který tam zazněl i za každý, který jste si jen mysleli. A to i přes moderátora, který měl být nestranný a nezaujatý a přesto už od prvních slov vůbec nebyl. Děkujeme i za ty názory, které se neshodují s našimi.

Zřejmě jste si odnesli z veřejného projednání domů spoustu pocitů a dalších otázek, stejně jako my. Některé otázky zůstaly nezodpovězeny, třeba ta, kolik nás to projektování bude celé stát. A když nedostaneme dotaci, o kolik peněz tedy přijdeme.Možná se ptáte, co a jak můžete ovlivnit a co bude dál? Veřejné projednání bylo důležité pro diskusi a vyjádření názoru, ale to, co budou zastupitelé posuzovat a na základě čeho se ve finále rozhodnou, jsou Vaše odpovědi v dotazníku, který dostaneme každým dnem do našich poštovních schránek. Dotazníky jsou úplně nejdůležitější, i přesto, že jedna důležitá otázka tam podle našeho názoru chybí.

Dotazníky se tvořily včera na úřadě. Tvořila je část zastupitelů s některými členy investičního a finančního výboru a my ze spolku v "pracovní skupině" spolu s našimi hosty - rádci. Nebylo to snadné. I přes opakovanou snahu se nám nepodařilo do dotazníku prosadit základní otázku, zda provést rekonstrukci zcela podle studie US-3 či ne (a pokračovat méně radikální variantou předlážděním Placu a soustředit se na jiná bolavější místa v obci). Myslíme si, že i tato otázka měla v dotazníku zaznít, a že mají mít lidi možnost spolurozhodnout. Od jednoho ze zastupitelů padl také návrh, že už v lednu se chystají prezidentské volby, tak proč to nespojit s referendem o těchto otázkách. Zdržení by bylo jen o měsíc a šance na získání dotace by se tím tedy nejspíš významně neohrozila. Výsledek referenda je v případě účasti 35% voličů závazný a už se o něm dále nehlasuje na zastupitelstvu. Zastupitelé si však na místě odsouhlasili, že referendum nechtějí a že tak přímou otázku do dotazníku nedají. Prostě se rozhodli pro další projektování. Nedá se dělat nic než jejich rozhodnutí respektovat a důvody si mohou vysvětlit lidem sami.

Výsledkem pětihodinové diskuse jsou tedy 3 otázky v dotazníku, které by měly znít zhruba takto:

  1. Souhlasíte s umístěním autobusové zastávky či autobusového zálivu na Place/u Placu ? (pokud ne, zůstane u Falkonu)
  2. Souhlasíte s nahrazením stávající kamenné zídky jinou variantou? (pokud ne, musí být stávající zídka opatřena bezpečnostním prvkem např. zábradlím)
  3. Navrhuji tyto změny v projektu: (zde můžete napsat cokoliv)

Dotazníky dostanete během následujících dní každý do své poštovní schránky. Je nutné je vyplněné odevzdat včas, a to na podatelnu obce buď osobně, poštou nebo emailem. Pro občany z Dolního konce bude ještě přidána možnost vhodit je do urny v hospodě na Dolním, pokud bude paní Iveta s umístěním urny souhlasit. Budeme mít jen krátký čas se vyjádřit, zhruba týden. Spěchá se na žádost o dotaci. Dotazníky se vyhodnotí a na zasedání zastupitelstva dne 13.12.2022 budou zastupitelé rozhodovat o tom, zda a v jakém rozsahu budou výsledky zapracovány do projektu. Přijďte se podívat, my tam budeme také.

To nejdůležitější na závěr - zastupitelé avizovali, že dotazníky budou brány jako platný podklad pro rozhodování zastupitelstva tehdy, pokud vyplněné dotazníky odevzdá alespoň 35% oprávněných voličů, tj. 486 Hodslavjanů nad 18 let.

Lidi, je to na nás! Zabojovali jsme, ať se můžeme všichni vyjádřit, teď je třeba to dotáhnout :- )

Autor článku: spolek