Loňský rok v kostce, letošní před námi

28.01.2023

Tak zní název dlouhého úvodního článku v lednovém Hodslavském zpravodaji od autorů Pavla Adamcová a Jan Kudělka. My jsme četli až do konce a musíme přiznat, že poslední sloupec nás velmi potěšil. Vnímáme to jako skutečnou změnu směru přístupu k občanům, jako přátelský a otevřený postoj vedení obce k občanům, jako vykročení tou správnou nohou do nového roku.

Zatímco v loňském roce jsme zažili obcházení občanů a informační ticho u zásadního projektu rekonstrukce centra obce, letos má být před námi přesný opak. V článku jsme jako občané vyzýváni, abychom byli iniciativní, abychom se spolupodíleli na zlepšování prostředí kolem nás, dokonce můžeme pomáhat při tvorbě investičního rozpočtu svými poznatky, myšlenkami, nápady a přáními. Můžeme se zapojit do jakékoliv činnosti obce ve všech oblastech a vedení obce bude dokonce velmi rádo, pokud se zapojíme. Každý názor se prý může sdělit a diskutovat, můžeme kritizovat, abychom se posouvali dále a také chválit.

Tak my tedy chválíme tento vstřícný krok a rozhodně se chceme zapojit do rozvoje obce a smysluplně tak naplňovat činnost našeho spolku. Náš spolek Palackého dědina byl založen a zapsán v registru spolků s hlavní činností "zapojení se do plánování a činnosti obce Hodslavice, které mohou mít dopad na rozvoj obce, kulturní a historické hodnoty v obci a udržování odkazu Františka Palackého."

Foto článku z Hodslavského zpravodaje 01/2023

Požádali jsme obec o schůzku a čekáme na odpověď

Požádali jsme tedy starostku a místostarostu o schůzku, kde bychom si domluvili způsob a formu zapojení. Chceme být svými znalostmi a zkušenostmi nápomocni a spolupodílet se na rozvoji obce. Zajímá nás zejména investiční oblast, ale také ta kulturní související s osobností Františka Palackého.

Protože o investicích se v naší obci jedná zejména v investiční komisi, chceme se domluvit, aby spolek Palackého dědina byl jejím platným členem.

Případně také členem všech dalších nově vznikajících pracovních skupin, které budou pracovat na investičním rozvoji obce v dílčím projektech. Chceme být také účastni jednání kulturní rady, pokud se bude jednat o čemkoliv, co souvisí s Františkem Palackým a jeho odkazem.


Čekáme zatím na odpověď od Rady obce a těšíme se, že nám to bude umožněno. Ve středu 1.2.2023 je první jednání investiční komise.

Palackého dědinaPS: Pokud by vás náhodou napadala otázka směrem k nám "Proč to dělají? Co z toho mají?", tak se nás klidně zeptejte, rádi to vysvětlíme. Tady jen tak stručně: pro dobrý pocit, je to naše dědina.