Petice a Pepánkův pohled na věc

05.11.2022

Jako autor petice, kterou, věřím,  mnozí z vás za poslední dny zaregistrovali, bych rád veřejně přidal několik postřehů a vysvětlení, proč jsem se k učiněnému kroku odhodlal. Píšu jako běžný občan, který nechodí na jednání zastupitelstva, aktivně si nevyhledává podrobné informace o vývoji a stavu různých procesů odehrávajících se mimo dosah běžných občanů, které se řeší na úrovni úzkého vedení zvolených zástupců obce. Nejsem angažovaný do podrobností ze života obce, tudíž jsem obdařen pouze všeobecnými informacemi, které vypadávají z běžných prostředků obecní komunikace. To znamená čtu běžně se zájmem Zpravodaj, vyslechnu hlášení rozhlasu, pokud je slyšitelné, komunikuji běžně s lidmi a o život v obci se zajímám. Bydlím zde, dost času v obci trávím i pracovně a čas od času zajdu i na pivko. Takže bych řekl, že mám dostatečný přehled o životě v obci a plánovaných událostech. Podotýkám, že nevyužívám ke komunikaci sociální média typu Facebook a na obecní stránky chodím sporadicky. Takže jsem takový, dalo by se říci v řeči počítačové terminologie, "běžný uživatel". Takových nás na dědině bude, věřím,  dost, možná i hodně. Vzhledem k mému věku, je sice možné, že jsem z generace, které v určitém slova smyslu ujíždí vlak a dnes se komunikuje na jiných platformách, nevím, ale já za sebe asi způsob komunikace už příliš nezměním. Proč se takto rozepisuji a co to má společného se zmiňovanou peticí? Záhy vysvětlím.

Již nějakou dobu v sobě nosím určité rozčarování nad zjištěním, v jak pokročilé fázi přípravy se nachází tak zásadní rozhodnutí o tom, jak by mohl v blízké budoucnosti náš "Plac" vypadat. Nebylo by na tom nic zas tak zvláštního, vždyť o potřebné úpravě se mluví již řádku let a já sám jsem se taky v minulosti přidal k hlasům, které volaly po jeho opravě. Už v roce 2016 vyšly ve Zpravodaji návrhy na úpravu "Placu", proběhla anketa, živě se diskutovalo mezi lidmi a dokonce se zapojili i žáci Základní školy se svými návrhy. Vypadalo to na dobrý start, občané byli informováni a úspěšně vtaženi do tématu. Pak se ovšem několik let nedělo nic, tedy ono se možná dělo, ale z pohledu "běžného uživatele" to vypadalo jako nic. Nastal rok 2020 a na "Placu" se začalo něco dít. Běžný uživatel měl informace z roku 2016, a když jiné nebyly, automaticky si je propojil s tehdejšími vzpomínkami na potřebu opravy prostranství. Byly vysazeny květiny, nasazeny stromy, odvezeny betonové květináče, doplněn mobiliář... "Plac" byl jednoduše proměněn na příjemnější místo k relaxaci takovou novodobou akcí "Z" za relativně málo peněz. Na vylepšenou podobu jsme si zvykli a náš "Plac" začal krásně rozkvétat a měnit barvy podle období. Cenný byl hlavně podíl práce nadšených pomocníků, kteří se zasloužili o zkrášlení společného prostoru. Já měl za to, že teď už bude následovat jen předláždění povrchů.

stačí předláždit

Překvapení jsem zažil dne 21.7.2022, když jsem náhodou zavítal na jednání zastupitelstva obce. Dozvídám se tady, že je hotová územní studie na rekonstrukci centra obce a chystá se prezentace této studie veřejnosti. Na mou otázku v diskusi, zda je možné nějakým způsobem do studie zasáhnout a něco měnit, dostávám odpověď, že nikoli. Vše je připravené a schválené. Přiznávám, že tohle byl pro mě šok. Z následného zkoumání celé studie zjišťuji, že součástí "Placu" má být autobusová zastávka, celé prostranství se má otevřít směrem ke komunikaci a má být rozbouraná opěrná kamenná zeď. Takováto razantní přestavba mě zarazila. Jak je možné, že o tak zásadním přebudování našeho nejcennějšího prostoru v Hodslavicích nic nevím? Propásl jsem příležitost, kde se to řešilo? Mohl jsem se k tomu někde vyjádřit? Souhlasí lidé vnitřně s takovou přestavbou? Ptal se někdo lidí, zda toto je pro ně snesitelné? Není snad toto místo natolik cenné, že by měla proběhnout alespoň veřejná diskuse? Byla taková diskuse?

Informační ticho

Otázky mi naskakovaly v hlavě a já se ptal sám sebe, jak je možné, že proces vytváření konečné podoby "Placu" prošel v jakési informační tichosti kolem mě a já si ničeho nevšiml? Předpokládal bych, že o tak zásadní proměně "Placu" bude diskutováno všemi možnými kanály, lidé budou bombardováni vizualizacemi, podněty budou zapracovávány.... Takový proces by byl naprosto logický, zvlášť tady v Hodslavicích, kde pro nás je tohle místo specificky ikonické. Ale ono nic, ticho po pěšině. Netuším, zda to byl záměr, ale realita je taková, že veřejných informací o konečné podobě "Placu" bylo jako šafránu, takže je nebylo snadné vůbec najít. I člověk znalý a lépe se orientující měl potíž informace jednoduše vyhledat. Naproti tomu "běžný uživatel" se v problematice naprosto ztratil, takže nevěděl vůbec nic! Je mi upřímně líto, že k takové situaci došlo. Takový přístup si občané Hodslavic nezaslouží.

Obec sice ještě udělala dne 3. 10. 2022 prezentaci územní studie na obecním úřadě, ale fakticky toto bylo pouze odprezentování hotového díla veřejnosti bez možnosti zapracování jakýchkoli připomínek a postřehů občanů. Nedlouho poté byla podepsána smlouva na provedení projektové dokumentace. Jsme tedy ve fázi příprav projektu a jestli jako občané budeme mlčet, bude projekt realizován dle architektonického návrhu.

Nevím, zda je to jen můj pocit, ale jako Hodslavjan mám potřebu se k uvedené situaci vyjádřit a opravdu mi není jedno, jak bude náš "Plac" v budoucnu vypadat. Je jasné, že všem vyhovět nelze a názory se budou různit, ale skutečnost, že proces došel takto daleko bez jakékoli možnosti účasti veřejnosti, je zarážející.

Předpokládal bych, že u takto podstatné změny naší obce se bude primárně pracovat s postřehy a názory občanů, které se pak zapracují do studie. Tady je situace obrácená. Je nám předložena konečná podoba a my občané bojujeme o právo nesouhlasit s nabízeným řešením.

K tomuto bych jen dodal, že je to NÁŠ "Plac" a nikdo nemá právo vnucovat nám řešení, pokud není v souladu s našim cítěním.

Kdo nějakým způsobem cítí, že náš "Plac" by si zasloužil méně radikální změny, aby mu zůstal jeho působivě venkovský charakter, přijďte vyjádřit svůj názor na veřejné projednání, které obec po urgencích řady Hodslavjanů, kdy téma nebylo dostatečně diskutováno, přislíbila uspořádat.

Děkuji, že vám podoba našeho "Placu" není lhostejná a že přijdete podpořit diskusi.

S pozdravem

Jan Kudělka PepánekText petice:

"Nesouhlasím s umístěním autobusové zastávky na "Place" v Hodslavicích. Požaduji veřejné projednání územní studie středu obce Hodslavice US3 s občany a zohlednění jejich podnětů do této studie i následné projektové dokumentace."


Petice stále probíhá, za první dva dny ji podepsalo 246 občanů a je možné podepsat ji na těchto místech:

  • Jan Kudělka Pepánek, Hodslavice 554, Tel: 604 459 911
  • Restaurace Na Fojtství
  • Restaurace Kuželna
  • Hospoda na Dolním
  • Pilečkův dům
  • Květinka
  • Pekárna

Pepánkova petice má 451 podpisů

ke dni 21.11.2022