Síla mandátu

12.11.2022

Jak skončily v naší obci komunální volby a kdo má kolik hlasů, jsme si všichni nastudovali, to asi není třeba více rozebírat. Ani to, že volby ukázaly zřetelně, co si voliči přejí. Chtěla bych jen napsat pár slov k diskusi, která vznikla na ustanovujícím Zastupitelstvu obce dne 20.10.2022, kde se mi nezdály v pořádku některá vyjádření čerstvě zvolených zastupitelů.

Toto jednání zastupitelstva bylo, co se týče účasti občanů, neobvykle početné. Bylo úplně plno, musely se přidávat židle, přesto nezbylo místo pro všechny a lidé stáli. Zájem byl velký nejen kvůli slibům nových zastupitelů, ale také kvůli předání Pepánkovy petice "Proti umístění autobusové zastávky na Place a pro veřejné projednání studie s občany". Lidé se přišli podívat, jak noví zastupitelé přijmou jejich názor na věc.

V diskusi bohužel padlo několik komentářů ze strany některých zastupitelů, které si, myslím, nejsou v pořádku. Celkově byl znatelně cítít problém už jen v tom faktu, že lidé vyjádřili peticí jiný názor než má vítězná koalice. Jakoby mít jiný názor bylo něco špatného. Jakoby nebyla demokracie. Jak se mají lidé bránit, když ostatní způsoby komunikace selžou a nikdo je nechce slyšet? A argumentovalo se také silou mandátu. Argumentovalo se tím, že když jsme dali zastupitelům volbami mandát, dali jsme jim důvěru a měli bychom je nechat pracovat a nevstupovat do toho. Jakoby měl hlas lidu zaznít jen jednou za 4 roky a mezitím nemáme právo vyjádřit svůj názor. Z řad hostů padlo dokonce demagogické přesvědčování v tom smyslu, že když jsme je volili, volili jsme vlastně i tu územní studii a v čem je tedy problém?

Nevím, v čem mají problém ostatní, ale já osobně mám problém s tím, že právě proto jsem je volila. Letos jsem místo zakřížkování strany, konečně poprvé po 10 letech, co tu bydlím, křížkovala (nebo nekřížkovala) konkrétní lidi, protože jsem je měla možnost během několika měsíční intenzívní spolupráce poznat. Řídila jsem se ale nejen výsledky jejich práce a schopnostmi, ale také tím, co měli ve volebním programu a jak plní své sliby. Kdyby strana "Hodslavjani" neměla v programu zachování "ducha historického centra Hodslavic" a strana "ProHodslavice" neměla na svých stránkách sliby o veřejném projednání územní studie středu, volila bych úplně jinak. Takže, vážení zastupitelé, proto máte náš mandát. A my jsme se ozvali peticí právě proto, že, až na výjímky, většina z vás neplní to, proč jsme vás volili.


Lenka Šíchová z Pilečkova domu


PS: nejsem z Prahy, ale pocházím z Nového Jičína :- )


.

.

.

.

.


.


Reakce na informační ticho

Chcete se dozvědět více o plánované rekonstrukci středu obce a zejména Placu a máte stejně jako my spoustu otázek "Proč? Kdy? Jak?"? Můžete využít informace, které jsme posbírali z webu obce, dotazováním se na obci a ověřováním na úřadech. Více zde: