Výsledky dotazníků

09.12.2022

Jsme hrdí na Hodslavjany! :- )

Včera jsme převzali výsledky vyhodnocení dotazníků o rekonstrukci Placu. Výsledek je skvělý, 723 platných dotazníků, který ukázal jednoznačné odpovědi a splnil náročné podmínky "jakoby" referenda.

Referendum je platné, pokud se vyjádří alespoň 35% oprávněných voličů a zároveň pokud na otázku odpoví shodně 25% oprávněných voličů. (viz podmínky Min. vnitra ČR, tisk obrazovky podmínek níže). V případě Hodslavic bylo potřeba odevzdat alespoň 484 platných dotazníků (odevzdáno 723). A bylo potřeba, aby alespoň 346 lidí odpovědělo shodně na otázku, v našem případě proti zastávce hlasovalo 549 lidí, pro zachování stávající zídky 441 lidí. Tímto dotazníky splnily náročné podmínky referenda a účast byl dokonce vyšší než u komunálních voleb, kterých se letos zúčastnilo 718 Hodslavjanů.

A co třetí otázka?

Třetí otázka byla otevřená, občané tam mohli navrhovat změny do projektu podle svého uvážení. Už při tvorbě dotazníků bylo jasné, že se budou odpovědi tříštit, a že nebude snadné je vyhodnotit a kvantifikovat. Bylo domluveno, že se nebude bazírovat na slovíčkaření a bude snaha vidět a slyšet význam sdělení. Zde opravdu nejvíce záleží na tom, jak zastupitelé budou odpovědi chápat a které odpovědi budou nejvíce četné a tedy důležité pro zapracování do projektu.

Odpovědi na otázku č.3. lze již dohledat na webu obce:

Pojďme si vyjmenovat ty podněty, které mají nejvýznamější četnost. Největší četnost má odpověď "oprava/úprava dlažby na Place předlážděním", a to 75x. Poté následuje v opakování výrazný propad a v pořadí druhá četnost je výrazně nižší, a to 14x  "přidat místa k sezení". Dále 12x se objevilo "nesázet stromy kolem potoka/vozovky" a stejně tak 12x "nedávat zábradlí na zídku". To je jistě reakce vyvolaná otázkou č.2. Dále 9x se objevilo "zanechat šíři silnice/nezužovat cestu" a také "nerealizovat/nesouhlas s US-3, jen oprava dlažby Placu". Pak následují nižší četnosti, jak se sami můžete přesvědčit.

Je vidět snaha sdružovat některé odpovědi, které mají obdobný význam. Domníváme se, že dává velmi podobný význam a měly by se sdružit také tyto 3 odpovědi: 75x "Úprava/oprava dlažby na Place - předláždění" + 9x "nerealizovat/nesouhlas s US-3 - jen oprava dlažby Placu" + 2x "zachovat původní ráz Placu a zelený pás u silnice". Dávalo by to součet 86x.

A co dál?

Dotazníky jsou platné a svou četností splnily podmínky referenda. Protože se však neuspořádalo skutečné referendum, nejsou jejich výsledky závazným rozhodnutím. Záleží na zastupitelích, jak rozhodnou. Vzhledem k tomu, že vedení obce formulovalo do textu dotazníků, že skutečné referendum se nepořádá z časových důvodů, věříme, že platnost odpovědí minimálně prvních dvou otázek bude brána jako závazná a podněty občanů v otevřené otázce č. 3 se budou pečlivě zvažovat. Nelze jistě vyhovět všem podnětům, ale lze vyhovět alespoň těm, které se nejčastěji shodují.

Zastupitelé budou nyní dotazníky vyhodnocovat, diskutovat nad nimi a navrhovat změny do projektu. Rozhodovat a hlasovat budou, jak řekla paní starostka,  podle svého nejlepšího svědomí a vědomí na jednání zastupitelstva, a to příští úterý 13.12.2022 v 18,00 hod.

Ptali jsme se paní starostky, zda by nebylo vhodné tentokrát uspořádat jednání zastupitelstva ve Společenském domě, aby se mohlo přijít podívat více lidí. Do klubovny OÚ, kde jednání zastupitelstva obvykle probíhá, se vejde 40-60 lidí. Předpokládáme, že když se dotazníkového šetření zúčastnilo 730 lidí, že se odhadem např. čtvrtina lidí bude chtít přijít podívat, jak o tom zastupitelé budou hlasovat. Čekáme tedy na rozhodnutí, kde se bude jednání konat.