Záhadné poděkování Lence Šíchové a další otázky

05.12.2022

Několikrát se mi v posledních dnech stalo, že mě zastavil někdo z Hodslavjanů s otázkou, jak je to s tím mým jménem a poděkováním na studii od Objektor architekti. A když mi Objektor děkoval za spolupráci, tak to asi znamená, že se mi tehdy ta studie líbila a proč se mi to dnes najednou vlastně nelíbí? Chápu to, že se tak ptáte a děkuji za to. Je to nedorozumění, které se stává, když někdo uvede jen část pravdy. Dovolte mi tedy, abych to vysvětlila a uvedla na pravou míru.

S Objektor architekti jsem nespolupracovala, nejsem architekt. O tom, že mi za něco děkují, jsem se dozvěděla až na jednání zastupitelstva 20.10.2022, kdy mě upozornil jeden ze zastupitelů, že je to napsáno na Urbanistické studii. Překvapilo mě to a nechápala jsem, jaké "zásluhy" mi Objektor architekti přisuzují. Také jsem nechápala, proč mi nedali vědět předem, že mi chtějí na nějaké své práci veřejně děkovat, jak je to obvykle zvykem? Finální výtisk této studie jsem nikdy nedržela v rukou, takže nevím přesně, za co mi děkují, ale vyrozuměla jsem z tvrzení zastupitele, že za spolupráci. Poté, co jsem se to dozvěděla, kontaktovala jsem MgA. Jakuba Červenku e-mailem a žádala ho, ať mě vymaže, že nevím, proč tam jsem. V tu chvíli jsem měla za to, že jsem uvedena "v poděkování" jak na Urbanistické studii, tak na Územní studii středu obce US-3, protože onen zastupitel to tak formuloval. MgA. Jakub Červenka mi e-mailem vysvětlil, že jsem uvedena v poděkování jen v Urbanistické studii. A to za to, že jsem po veřejném projednání Urbanistické studie na podzim 2021 zaslala e-mailem své podněty a připomínky k této studii, jak jsme byli všichni přítomni na prezentaci vyzváni. Mou žádost vymazat mé jméno z poděkování z Urbanistické studie MgA. Jakub Červenka odmítl. Co s tím lze dělat dál? Nevím, připadá mi trapné domáhat se zákona GDPR a ač je to od nich nefér, rozhodla jsem se nad to povznést. Koho to zajímá detailněji, nemám problém dát k nahlédnutí svou komunikaci.

Tehdy na prezentaci Urbanistické studie na podzim 2021 nebylo moc lidí. Odhaduji to na zhruba 25 lidí. I z řad zastupitelů tam byli snad jen 3-4 lidé. Zájem moc nebyl, možná to bylo proto, že obec zvala na veřejné projednání Urbanistické studie Hodslavic, která měla ukázat možnosti rozvoje obce na dalších 50 let. Chápu, že to spoustu lidí mohlo odradit, někteří to možná vyhodnotili, že nemá smysl se zajímat, že se toho ani nedožijí. Kdyby vedení obce zvalo na studii, podle níž by se měly v nejbližších letech rekonstruovat různé části obce, zájem by mohl být větší. Každopádně Urbanistická studie, která zahrnovala celou obec Hodslavice, se mi v některých částech líbila, v některých ne. Velmi se mi např. líbilo, že by budova Coopu byla konečně rekonstruována a také zakryta další řadou hezkých domů. Líbila se mi také prostupnost obce zelenými cestami. Vzpomínám si, že se tam hodně mluvilo o zatrubnění potoka, zda to je, či není možné s ohledem na zkušenosti s povodněmi. Také se tam mluvilo o různých typech povrchů a o rozšiřování centra obce.

Plac tam nebyl podrobně zpracován, mluvilo se o něm jen chvilku a bylo řečeno, že bude předmětem samostatné studie.

U Placu a naproti U Hubů přímo u vozovky byly zakresleny dvě autobusové zastávky. Paní starostka se proti nim ohradila, vzpomínám si, že argumentovala, že se přece nebude "vystupovat přímo do hospody". Tím jsem tehdy také považovala situaci se zastávkami za jednoznačně vyřízenou. Měla jsem zato, že když s tím paní starostka nesouhlasí, že se postará, aby tam nebyly. Jak jsem již zmínila, po prezentaci jsme byli všichni vyzvání, abychom své podněty a připomínky zasílali emailem přímo do Objektor architekti. Zaslala jsem tedy své pochvaly i připomínky, např. že není dobré rušit parkoviště před katolickým kostelem a zastavovat ho domy, nebo že není vhodné vytvářet parkoviště u cihlové zdi katolického kostela, že by bylo škoda tak hezkého místa v širším centru obce, kde je procházková zóna. Točnu a zastávku jsem navrhovala ponechat u Falkonu. Opět, pokud to někoho zajímá detailněji, nemám problém svůj e-mail zveřejnit. Na svůj e-mail jsem dostala odpověď s poděkováním za připomínky od MgA. Jakuba Červenky s tím, že se zamyslí a co bude možné, zapracuje do projektu.

Zdálo se nám to trochu divné, to dlouhé čekání.


V tomto duchu jsem si myslela, že budeme pokračovat i s Územní studií středu obce US-3, která byla avizována. Takže jsme čekali, čekali a čekali. A stále nic. Téměř o rok později, v červenci 2022, jsem se zeptala na jednání zastupitelstva obce, kdy bude ta studie středu obce připravená a kdy ji budeme moci konečně vidět a připomínkovat. A tam jsme se dozvěděli od paní starostky tu nepříjemnou pravdu, že je už dávno hotová, dokonce projednaná s dotčenými orgány. Bylo nás tam více občanů, kteří jsme se na ni ptali, mezi nimi i Honza Kudělka Pepánek a více lidí bylo překvapeno, že se zřejmě nechystá její projednání s občany se zahrnutím jejich připomínek. Společnými silami jsme se začali dožadovat projednání a paní starostka slíbila, že pro to něco udělá. A pak jsme zase čekali, čekali a čekali. Zdálo se nám to trochu divné, to dlouhé čekání. Projednání mohlo být už hned po prázdninách, však lidi byli zpět z dovolených už v září. Ale bylo před volbami. A termín prezentace se dal až na 3.10.2022, to znamená až po volbách. A tam se ukázalo, že to nebylo projednání, ale seznámení s konečným výsledkem, s hotovou studií, kde už se prý nedalo nic měnit. Změnil se úplně i postoj obce i MgA. Červenky. Už nebyl nikdo otevřen diskutovat o změnách, na všechny negativní reakce a žádosti o změnu odpověděl pan architekt zamítavě. A zastávka na Place prý má být jediné možné a nejlepší řešení s ohledem na širší souvislosti, které nebyly vysvětleny. Nebylo odpovězeno na spoustu palčivých otázek, třeba kolik to má celé stát. Na to nechtěl odpovědět ani architekt, ani paní starostka, přestože o minimálním odhadu 23 mil. Kč se mluvilo už na jednání zastupitelstva v červenci 2022. Možná o tom nechtěli mluvit proto, že tušili, že by to vyvolalo mezi lidmi ještě větší nevoli. Byli tam také lidé, kterým se nelíbilo, že by měla být zbourána opěrná zídka a nahrazena dřevěnými pobytovými schody s výhledem na silnici. Největší problém byl autobusový záliv se zastávkou umístěnou přímo na Place pod lípou, to se nelíbilo většině. Celkově bylo jasně znát, že z řad občanů vychází více negativních reakcí, než pozitivních. Také účast byla výrazně větší než loni, klubovna úřadu byla úplně plná, odhadem 60 -70 lidí. A bohužel vyšlo najevo, že občané byli úplně obejiti, a že když se nám ta studie nelíbí, máme mít prostě smůlu. A s takovým postojem mám velký problém, takhle se to skutečně nemá dělat.

Hodslavské Hradčany

Principiálně je špatně to, že jsme byli jako občané obejiti. Rekonstrukce centra je pro naši obec významná a drahá věc. Plac patří nám všem, všichni na něj máme nějaký názor. Plac se má rekonstruovat po 60-ti letech. Většina z nás zažije takovou rekonstrukci jen jednou za život a Plac je pro Hodslavice stejně důležitý jako Hradčany pro Prahu. Lidi mají právo do toho mluvit. A špatně je, že nejenže do toho nemohli mluvit, ale také že se vedení obce nepostaralo o to, aby si lidi mohli vybrat. Není totiž špatně to, že má každý jiný názor. To je normální. Normální je i to, že se nad tím diskutuje. Špatně je to, že nebyla provedena architektonická soutěž, kdy bychom za zhruba stejné peníze, co jsme dali Objektor architekti, pořídili 3 kvalitní návrhy územních studií, ze kterých bychom si mohli vybírat, nad kterými bychom mohli diskutovat, kde bychom viděli různé odborné názory a různá řešení naší situace. A součástí by bylo i posouzení od odborné komise architektů, takže bychom znali i názor odborníků. Kdo z nás dokáže opravdu posoudit třeba to, zda idea otevření se plně frekventované vozovce, zrušení všech dosavadních bariér je správný nápad? Neměl by jiný architekt jiný pohled a jinou filosofii, která by nám vyhovovala více? Nelíbí se mi, že naše studie vznikla bez dostatečného výběru architekta, nemáme posouzenou ani kvalitu, ani cenu. Nelíbí se mi také, že ji posuzovalo jen úzké vedení obce tvořené radou obce, to je 5 lidmi. S naprostou úctou k povolání všech, kteří tvoří radu obce, si nemyslím, že někdo z nich je odborník, který dokáže posoudit kvalitu a obsah tak důležitého a složitého projektu.


Téma rozdělování dědiny není na stole

Konkrétně, co se týče obsahu studie US-3, rozumím, že se lidem líbí i nelíbí. A to je v pořádku. Jiný názor je dobré respektovat, však to není osobní, diskutujeme nad Placem. Nepatří tam osobní debata ve smyslu, ty jsi můj nepřítel, když máš jiný názor. Nepatří tam debata, že to téma rozděluje obec. Kdyby to bylo uděláno správně a sebraly se názory lidí kvalitním dotazníkovým šetřením ve správný čas, kdyby byly 3 kvalitní architektonické návrhy (ne studentské jako v roce 2016), ze kterých bychom si mohli vybírat a diskuse by se vedla na úrovni diskuse o Placu, žádné téma rozdělování dědiny by nebylo na stole. Kdo ho dává na stůl teď, měl by si být vědom vlastní zodpovědnosti nad tím i špatně provedeným celým procesem. Téma rozdělování dědiny není na stole. Téma, které je na stole, se jmenuje rekonstrukce Placu. A to pochybění v procesu je třeba napravit. Cíl máme přece všichni stejný, každý chceme pěkný Plac, jen si to každý přestavujeme jinak, máme jiné estetické cítění a jiné zkušenosti. Mně se konkrétně nelíbí to, že je ta změna zbytečně radikální, když podle mého názoru není potřeba. Nejsem konzervativní, mám ráda i moderní architekturu a zajímám se o ni, jezdím po světě, ale zároveň vím, jak skvěle vypadá výsledek, když se k historickému centru opravdu přistupuje s pokorou, úctou a citlivě. Vidím u nás i různě ve světě skvělé příklady historických vesnic s působivým charakterem jako jsou Hodslavice, kde si svého dědictví opravdu váží a je to vidět na každém kroku. Charakter a půvab historické dědiny je oceňován jako významná hodnota, která se musí uchovat, protože jinak se taková místa ztratí nenávratně ze světa.

Nemusím být rodilý Hodslavjan, abych dobře vnímala, jak nám okolní vesnice závidí ten náš malý hodslavský skanzen a přáli by si mít také něco tak významného.

Plac s ikonickou sochou Palackého a ikonickým panoramatem "hodslavských Hradčan" nepotřebuje další výrazný prvek a zásah, který bude konkurovat tomu krásnému, co vytvořili naši předci a co bylo nedávno náročně, vkusně a citlivě opraveno. Plac nepotřebuje architektonické vychytávky podléhající módním vlnám, jde přece o opravu na dalších 50 let. Plac naopak potřebuje nadčasový zásah spojený hlavně s opravou vybydlených povrchů. Potřebuje hlavně opravit a předláždit sjednocující kamennou dlažbou venkovského charakteru. Např. předláždění žulovými odseky by dalo Placu vesnický charakter a vrátilo náležitý půvab. Každý si určitě dokážeme představit, jak se vše promění, když se někde udělá pořádná "podlaha", která na to místo přesně patří.

A samozřejmě se mi vůbec nelíbí zastávka na Place. Jak vůbec někdo může dát autobusový záliv se zastávkou do blízkosti národní kulturní památky - sochy Palackého? Vždyť to úplně dehonestuje celý prostor, který má být klidný, kulturně-reprezentativní. Ne rušný, vystavený negativním vlivům autobusové dopravy (hluk, zplodiny, prach, špína, odpadky). Je škoda, že návrh nepracuje více s typicky venkovskými "roztomilostmi". Je z něj znát městský charakter. Např. spíše než kašna by se na Plac hodila typicky venkovská vodní pumpa, kterou je navíc zábavné pumpovat. (když už tam kvůli dotacím musí být vodní prvek, který tam nikdy nebyl). A vůbec se nedivím sousedům, kteří bydlí přímo na Place, že se jim tam nelíbí rozšíření hospodského posezení. V létě se tady i se stávajícím provozem nedá do 2 hodin do rána spát a nevím, kdo z Vás by si to přál mít vedle domu a ještě souhlasil s rozšířením.

A samozřejmě je mi líto i té květinové výsadby, kterou architekti celou zrušili, na které jsem se nadřela a nebyla jsem sama. Ale tu jsem ochotna oželet, pokud se nelíbí ostatním.

Klidně si tam dejte něco jiného, ale opravdu je třeba si uvědomit, že není dobré rušit ten zelený pruh u cesty, který dělá Placu aspoň nějakou bariéru od té nepříjemně frekventované vozovky. Pár sloupků to nevyřeší a nápad paní starostky, že se tam tedy přidají dodatečně zase květináče, nepodporuji, ty už tam jednou byly a chtěli jsme je pryč. Zda nápad zpomalit provoz zúžením vozovky bude fungovat, to nevíme, ale jisté je, že se to zúžení bude moci provést až po změně ze silnice 1. třídy na silnici 2. třídy, a toto zase bude možné až po dokončení obchvatu. Obchvat se řeší už více jak 15 let a stále není a bude kdovíkdy. Nečekám, že obchvatem klesne nějak výrazně frekventovanost vozovky. Je to někde spočítané, jsou k tomu nějaká data? Určitě ubydou kamiony a třeba tu bude jezdit odhadem o 20-30% méně vozidel, ale pořád jich bude strašně moc. Vždyť ta vozovka rozděluje naši obec na dvě poloviny, je jako divoká řeka, do které se leckdy nedá ani vstoupit. A my, přestože žijeme tuhle obtížnou realitu každý den, najednou podlehneme názoru, že tohle všechno opravdu někdy zmizí a je dobré se plně otevřít a vystavit všem negativním vlivům frekventované silnice?

Vozovka rozděluje naši obec na dvě poloviny, je jako divoká řeka, do které se leckdy nedá ani vstoupit.

.

.

.

.


.


Ego a děti

A ještě na dvě otázky jsem byla tázána. Byla jsem tázána jedním ze zastupitelů v "Jedničce" (a jsem ráda, že jsem byla, protože jen tak mohu odpovědět a vyjasnit si to), zda se studií nesouhlasím i v jiné souvislosti. Zda to není tím, že mám zraněné "ego" nebo zda mi vadí děti, které by čekaly na Place na autobus na pobytových schodech kousek od mého domu. Když jsem se ptala, proč bych měla mít zraněné "ego", dozvěděla jsem se, že údajně proto, že jsem nebyla pozvána na kandidátku do ProHodslavice. A že to prý bylo takto řečeno na nějakém mítingu ProHodslavice za zavřenými dveřmi. Vysvětlila jsem, že na kandidátku jsem byla paní starostkou pozvána dvakrát, jednou telefonicky, jednou osobně za účasti pana místostarosty. V obou případech jsem poděkovala za oslovení a odmítla. Snad jsem se tím tedy naopak nedotkla něčího ega já, protože nerozumím tomu, proč se o tom na mítingu ProHodslavice mluvilo přesně naopak?

A k druhé poznámce, zda mi vadí lidi a konkrétně děti? Pokud by mi vadili, neprosazovala bych otevření rodného domku pro návštěvníky do plně otevřeného provozu na soboty v sezóně, když rodný domek Palackého stojí hned vedle mého domu. Ale otevřeně říkám a nebojím se na to podívat realisticky, protože děti mám, mám je ráda, ale nedělám si o nich iluze. Děti jsou děti, jsou to naše děti a jsou hodné i zlobivé. Jak se chovají v nepřítomnosti nás, rodičů, nevíme a nemáme nad tím kontrolu. Stačí se podívat na místa, kam chodí naše hodslavské starší děti, třeba ke Coopu. Asi bychom všichni chtěli, ať to tam vypadá lépe, ale málokdo má odvahu jim jako kolemjdoucí něco říct, třeba ať si tam uklidí ty odpadky.

Upřímně, ten chlapeček s fotbalovým míčem na vizualizaci studie US-3 přímo na trávníku před rodným domkem Františka Palackého mi dodnes vrtá hlavou. Jak to ti architekti mysleli? A kde bude fotbalová branka? Ta bezprostřední blízkost hrobu Palackých a památníku druhé světové války je za mě s hrou s fotbalovým míčem slučitelná jen obtížně.

Autor článku: Lenka Šíchová

PS: Zkusila jsem předláždit Plac žulovými odseky, abych si dokázala představit, zda by se hodily ke stávající zídce. Je to nedokonalé, repetetivní, poněkud neživé, jako každá vizualizace, vytvořené jen v neprofi grafickém programu, ale pro základní představu to stačí. Mrkněte níže.

Stav před:

Stav po: