Šejbův pohled na dotazníky

05.12.2022

Minulý týden všem obyvatelům dědiny do schránek dorazily dotazníky k rekonstrukci Placu a pozítří ve středu 7. 12. 2022 už bude poslední den pro jejich odevzdání. Jestli jste dotazník ještě nevyplnili a neodevzdali - máte do středy možnost.

Dorazilo k nám během té doby několik dotazů, proč jsme se hned po jejich vytvoření a doručení do schránek tady na našem webu k celé věci aktuálně nevyjádřili. Důvod byl velice jednoduchý - nechtěli jsme svými komentáři tuto akci s dotazníky nějak nepřiměřeně ovlivňovat, takže jsme na začátku reagovali jen poděkováním za Vaši hojnou účast na veřejné schůzi, článkem v rubrice Včil sa děje.

Jsme samozřejmě rádi, že naše snaha o možnost vyjádřit se k rekonstrukci Placu pro všechny občany nepřišla úplně nazmar. Férově ale musíme říct, že výsledný dotazník je pro nás spíš zklamáním. A to proto, že otázky v dotazníku jsou podle našeho názoru jen odvarem z toho, co v něm mělo opravdu zaznít. Vedení obce sice dodrželo svůj slib, že uspořádá veřejnou schůzi, kde budou občané mít možnost vyjádřit se k projektování studie ÚS-3, ale jakým způsobem k tomu došlo, to je na samostatný komentář. Součást tohoto slibu byla také následná spolupráce na tvorbě dotazníku, který měl po veřejné schůzi následně vzniknout. I tato část slibu byla dodržena, takže jsme se mohli této schůzky zúčastnit, ovšem ani přes veškerou naši snahu jsme neměli možnost rozhodnout o tom, jakou finální podobu bude dotazník mít.


Zídka může zůstat jak je a nemusí na ní být zábradlí

Základní rozpor vznikl už v tom, jaký nejčastější podnět byl na schůzi nejvíc slyšet. Máme za to, že nejčastěji od Vás zazněl názor, že Plac potřebuje pouze opravit, nebo vyměnit dlažbu, provést údržbu zídky a vysázené zeleně a jinak není potřeba ho dramaticky měnit - zjednodušeně řečeno. A velmi často tento názor doprovázela myšlenka, že v tak razantním projektu, jakým momentálně ÚS-3 je, je snad lépe ani nepokračovat. Nebýt "šikovného" moderátora, který téma veřejné debaty cíleně vracel k umístění autobusové zastávky, vynikly by tyto podněty ještě více. Že na Placu opravdu drtivá většina občanů nechce autobusovou zastávku bylo jasné už dávno. Honzovu (Pepánkovu) petici podepsalo do dne veřejné schůze 452 lidí, což je, podle našeho mínění, naprosto jasně čitelný signál od občanů. I přesto se tato otázka znovu objevila v dotazníku a pro jistotu hned na prvním místě, zatímco na podle nás zásadní otázku, jestli v ÚS-3 vůbec pokračovat, vedení obce nenašlo, nebo nechtělo najít odvahu. Škoda. Ani druhá otázka není úplně bez vady, protože do ní se jaksi nepodařilo dostat informaci, že za určitých podmínek může zídka zůstat jak je a nemusí na ní být zábradlí. To je ovšem na delší debatu.


Dotace

Tak nebo tak, větší část zastupitelstva, která pevně uchopila do rukou rozhodovací moc, se rozhodla, že se Vás - občanů, na některé věci prostě ptát nebude. Po všem úsilí, které jsme věnovali tomu, aby se každý z nás mohl k celé té věci vyjádřit, vedení obce jednoduše tu možnost znát vůli svých voličů využilo po svém. Dokonce jsme za svou snahu ještě sklidili od některých zastupitelů kritiku, že chceme obec připravit o dotaci. To je samozřejmě nesmysl. Poukazujeme pouze na to, že dotace by měla být využita hlavně na další obecní veřejné plochy (např. prostor před zdrav. střediskem atd.) a není potřeba se snažit ji získat za každou cenu, obzvlášť pokud její získání vlastně znamená, že musíme úplně a razantně změnit tvář centra obce a vlastně se násilně připravit o Plac v té podobě, jak ho máme rádi. A zadarmo to rozhodně nebude.

 I když získáme dotaci, tak z obecních peněz zaplatíme nemalou částku, u které vlastně ani nikdo lidem neřekl, jestli na to máme dostatek financí a jestli tyto peníze pak nebudou chybět na potřebnější investice.

Myslíme si, že podobný názor má v obci většina lidí. Nejen kvůli tomu, co jsme viděli a slyšeli na veřejné schůzi, ale i z toho, co nám říkají mnozí z lidí, které potkáváme v dědině na procházce, nebo při cestě do obchodu atd. Mnoho lidí si dokonce myslí, že investovat v této divoké době do takových věcí, které nejsou nezbytně důležité, je nezodpovědné a nehospodárné, bez ohledu na to, kdo tyto peníze z větší nebo menší části na to poskytne. I takový názor jistě má své opodstatnění a stojí za zvážení. A ti, kdo by názor svých voličů měli slyšet především, jsou zastupitelé.

Pokud jste tedy zodpověděli dotazník, určitě je to dobře. Nikdo by se za svůj názor na veřejné věci neměl snad stydět a určitě by neměl panovat jakýkoliv strach svůj názor zastupitelstvu říct. Pokud jste se navíc nenechali odbýt koncepcí dotazníku a v poslední otázce jste vyjádřili i to, co je nad rámec studie ÚS3, (tedy například i jestli v ní vůbec pokračovat, ale i cokoliv jiného), udělali jste možná ještě lépe.

Jsme dokonce rádi, pokud jste jasně dali najevo, že se chcete na Placu autobusovou zastávku, nebo že zídka je k ničemu a je potřeba ji nahradit. Opravdu ne každému se Plac v současné podobě líbí a my nemáme problém to respektovat.

Jen si myslíme, že obec by měla takovou rekonstrukci udělat až tehdy, pokud to chce jasně a nepochybně většina občanů.

Jinak se totiž může stát, že se napáchají nenapravitelné škody. A to nejen v hmotné sféře - tam se snad nahradit dají, ale taky v životech lidí, pro které jsou Hodslavice domovem.

Jestli tento probíhající dotazník přinese odpovědi na všechny otázky samozřejmě nevíme. Jestli ho vyplní a odevzdá dostatečný počet lidí vůbec nebudeme odhadovat, protože tato věc je na každém z nás. O co se ale budeme i dál snažit je to, aby se jen kvůli dotačním penězům a osobním ambicím několika málo lidí nakonec zbytečně nezničilo něco, co má svou hodnotu a co mnozí z nás mají rádi a je to pro ně vlastně symbol Hodslavic - náš Plac.

Autor článku: Pavel Hromádka Šejba